Nabiałkażdego dnia

postheadericon Nabiałkażdego dnia

Mleko i jego przetwory powinny występować w codziennych jadłospisach. Jakie zatem ilości mleka i serów powinno się spożywać i dlaczego? Zalecana do spożycia ilość mleka i produktów mlecznych jest uzależniona. od wieku, rodzaju wykonywanej pracy, stanu fizjologicznego (ciąża, karmienie) oraz stanu zdrowia.

Z przedstawionych w tabeli 1 danych wynika, że dzieci, młodzież, kobiety ciężarne i karmiące oraz osoby starsze powinny spożywać najwięcej tych produkt ózv.

U dzieci i młodzieży związane jest to z szybkim rozwojem ich organizmów, w których odbywa się budowa dużej ilości komórek i rozbudowa kośćca. Natomiast u kobiet ciężarnych i karmiących zwiększone spożycie produktów mlecznych konieczne jest ze względu na za- chowanie ich organizmów w stanie zdrowia. Jeśli kobieta ciężarna lub karmiąca spożyzuać będzie zbyt małą ilość mleka i jego przeiworózu, mogą wystąpić zmiany w jej układzie kostnym, tzn. odwapnienie, zmiękczenie kości oraz psucie się zębózo.

Leave a Reply